Trắc Nghiệm
Trẻ có dễ dàng nói về cảm xúc của mình không?
Hiếm hoặc không đúng
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có biết nhiều từ để mô tả cảm xúc của mình?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có khả năng thông cảm với người khác không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có thái độ lạc quan không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có kiên nhẫn chờ đợi một người nào đó mà trẻ đang cần gặp không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có mục tiêu phù hợp với lứa tuổi và một vài ý nghĩ để đạt được những mục tiêu đó không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có biết giải quyết khó khăn một cách độc lập không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có chăm chú nghe không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có biết đang cần gì và biết yêu cầu như thế nào không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Trẻ có biết sống hoà hợp trong nhóm bạn cùng lứa không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có cảm xúc như thế nào trong phần lớn thời gian của bạn không (vui, buồn, chán nản, hận thù, đố kỵ...)?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có thử hiểu quan điểm của người khác ngay cả khi đang tranh luận không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có cách nhìn lạc quan và tin tưởng vào cuộc đời không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có thường xuyên chia sẻ cảm xúc của mình với người khác không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có kiểm soát được tính khí của bạn ngay cả khi căng thẳng không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có mục tiêu và kế hoạch để hoàn thành những mục tiêu đó không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có biết chăm chú nghe như thế nào và nhắc lại được những điều vừa nói không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có cân nhắc mọi khả năng trước khi đi đến quyết định không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có biết cần phải suy nghĩ về những nhu cầu của mình như thế nào và thực hiện những nhu cầu đó không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.
Bạn có thời gian để vui đùa với những người bạn yêu mến không?
Hiếm hoặc không đúng.
Đôi khi hoặc gần đúng.
Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng.

Giấy phép số 216/GP-TTĐT _ Bộ TTTT, Cục PTTH&TTĐT cấp ngày 31/8/2010
Ghi rõ nguồn CHAVAME.COM khi phát hành lại thông tin từ Website này