Tình hình là thấy có bé 4 tháng thôi, mẹ đã cho ăn dặm rồi, cũng có bé thì trễ hơn xíu. Nhưng nếu cho bé ăn sớm như vậy thì không biết cơ thể bé có thể tiếp nhận được hay không, hay giai đoạn đó chỉ hấp thụ được sữa, các mẹ thì cho con mình ăn dặm vào lúc nào nhỉ