Gà gáy le te - Nhạc thiếu nhi

Đây là một bài hát tuổi mẫu giáo rất thân thuộc.

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi.
Gà gáy té le té le sáng rồi ài ời.
Nắng sớm lên rồi ,dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi.
Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi.

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi.
Gà gáy té le té le sáng rồi ài ời.
Nắng sớm lên rồi ,dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi.
Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi.

Dân ca Cống Khao